Om ägarna

Christofer Carlsson

Christofer Carlsson är grundare och huvudägare av Well Fastigheter. Hans familj har rötter i St Annas Skärgård, Östergötland där de varit bönder och byggare i generationer. Christofers farfar, Eric Carlson, var byggmästare.

Bostäder för framtiden.

Själv har Christofer vuxit upp i Järfälla utanför Stockholm. Under somrarna arbetade han som snickarlärling hos mentorn Roger Holmberg (Roger Holmbergs Bygg AB i Valdemarsvik) och lärde sig grunderna och yrkesstoltheten i att bygga rejält. Efter gymnasiet studerade Christofer på CSUN i Kalifornien och flyttade därefter till Danmark. Det var under tiden i Danmark hans intresse för design och kvalitet växte ytterligare. Ett intresse som idag tar sig uttryck i känsla för kvalitet, material och design.

Värdegrund

Well Fastigheter står för kvalitet utan kompromisser. Vi uppför bostäder för framtiden med stolthet och tradition som grund. Våra fastigheter blir hem för flera generationer. De ska behandlas med respekt och omtanke från idé till slutprodukt. Vi tror inte på opersonlig massproduktion utan ansvarstagande. Istället vill vi utmana bostadsmarknaden med hållbara genomtänkta lösningar som ger mervärde både när det kommer till miljö och design. Det är vårt sätt att ta ansvar.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Well Fastigheter Holding AB, 556882-1283, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 28 Februari 2020, kl. 10.00 på Wells kontor på Rådmansgatan 19 i Stockholm.