Hållbarhet

Hållbarhet i alla led

Vi ser på hållbarhet som en chans för oss att förstå vår roll i samhället och att ha en långsiktig och ansvarfull verksamhet inom de områden där vi kan påverka.

Well Fastigheter arbetar aktivt med hållbarhet inom tre grundpelare: ansvarsfulla affärer, samhälle och människor, och vår planet. Enbart när alla dessa ligger till grund för vår fastighetsutveckling kan vi på riktigt utveckla framtidens hem – det vi kallar Wellness Living. I våra projekt är hållbarhet ständigt närvarande i alla led. Från projektering och design av morgondagens fastigheter, till en grön produktionskedja och slutligen en finansieringsmodell som kan ge fler människor möjligheten att bo i våra hem.

Wellness Living

Wellness-bostäder är bostäder som utvecklats med stort hänsyn till de som faktiskt ska bo i de. Den boendes såväl fysiska som mentala välmående står i centrum när bostaden ska planeras. Well Fastigheter har utvecklat Wellness-bostäder sedan 2010 under namnet Wellness Living. Våra bostäder är designade med omsorg för den boendes fysiska och psykiska välmående. Att våra kunder ska må bra i våra fastigheter och bostäder är alltid målet. Sociala ytor med stora ljusinsläpp, naturliga och levande material och frisk luft fri från föroreningar och pollen, är exempel på hur vi uppnår detta.

Vårt arbete med Wellness Living inleds redan vid planeringen av bostaden och fortsätter även när våra kunden flyttat in. Vi verkar för att att ständigt förbättra vårt arbete med att få våra boende att trivas och må bra i sina nya hem.

Läs vår hållbarhetspolicy om du vill veta mer om hur Well Fastigheter ser på och arbetar med hållbarhet.